MedText je jednoduchá komunikační aplikace, která zjednodušuje špičkovou zdravotní péči

Medart1.jpg

MedText je komunikační aplikace pro zdravotnické profesionály splňující GDPR. Umožňuje rychlé sdílení citlivých informací pacienta mezi poskytovateli péče s respektováním legislativy o ochraně osobních údajů.

Klíčové přínosy aplikace jsou

  1. široká dostupnost: k okamžitému použití pro všechny uživatele smartphonů, Ipadů nebo počítačů
  2. zacíleno na zdravotnické profesionály: řeší komunikační výzvy jedinečné pro zdravotnické prostředí
  3. jednoduchost: čisté, intuitivní uživatelské rozhraní, které se snadno učí a používá
  4. zabezpečení: technické a provozní záruky, které zajistí zůstat v bezpečí, v souladu s GDPR a legislativou ČR a EU, s akcentem na kybernetickou bezpečnost
  5. zprávy: plní očekávání nastavená v aplikacích pro zasílání zpráv a sdílení dat ve všech mediálních formách - text, foto, video, volání
    1. organizované zprávy: vyvinuto speciálně pro komunikaci zdravotnických profesionálů tak, aby urgentní zprávy nemohly být přehlédnuty a automaticky se řadily na první pozici pokud takto definovány
  6. týmová spolupráce: umožní doposud nepokryté možnosti kolegiální (napříč nemocnicí) a meziorganizační (ZZS s nemocnicí, mezi nemocnicemi) spolupráce v péči o konkrétního pacienta
  7. čelí nové globální výzvě COVID-19 (žádný dopad kvůli COVID-19): zachováním distanční komunikace, eliminace nutnosti osobního kontaktu, rychlé předání informací profesionálům v první linii, limitování transferů na styčná klinická pracoviště
  8. časová úspora: funguje v reálném čase, asynchronně. Nevyžaduje tak navýšení času na používání ani nevykazuje ztrátu času při předání informací.

Chcete-li si MedText vyzkoušet pro Váš tým, požádejte si o demo na https://www.medtext.eu/cs

Zpět na archív